Bc. Nikola Chudárková

Diplomová práce

Komplexní analýza hrozeb a rizik při provozu Sport Centra Holešov

The Complex Analysis of Threats and Risks at Running the Sport Centre in Holešov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou hrozeb a rizik při provozu Sport centra Holešov. V teoretické části je vysvětlen pojem rekreologie, na což pak navazují statistiky sportovních aktivit. Dále je teoretická část zaměřena na analýzu rizik. Vnější a vnitřní rizika jsou zaměřena přímo na Sport centrum v Holešově. Poslední kapitola teoretické části se týká bezpečnosti a hygieny při práci. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with the complex analysis of threats and risks at running the Sports Centre Holešov. In the theoretical part the term "rekreologie" is explained, followed by the statis-tics of sports activities. The next part of the theoretical section is aimed at the analysis of risks. External and internal risks are specified for the Sports Centre in Holešov. The last part of this section is about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chudárková, Nikola. Komplexní analýza hrozeb a rizik při provozu Sport Centra Holešov. Uherské Hradiště, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti

Práce na příbuzné téma

Všechny práce