Bc. Kateřina Kolářová

Bakalářská práce

Faktory formování mužské sociální identity dospívajících chlapců

Factors forming masculine social identity in adolescent boys
Anotace:
Formování identity mladé maskulinity se odehrává v mnoha rozdílných sociálních kontextech. Ve strukturách společenských vztahů dochází k vyjednávání o tom, co je považováno za správné mužné chování. Toto vyjednávání je často výsledkem mnoha rozličných procesů, které se odehrávají v sociální realitě. Maskulinita není neměnná, podléhá vlivu historických a kulturních událostí, změnám v sociálních sítích …více
Abstract:
The identity formation of young masculinity takes place in various social contexts. In a connenction with social relationship structures there are many debates on what is supposed to be a real maleness behavior. Masculinity is changing, it comes under the influence of historical and cultural events, changes in the network of social relationships and local and global variability of the gender practise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie

Práce na příbuzné téma