Zuzana Urbanová

Diplomová práce

Uplatňování spotřební daně z lihu v České republice

Application of Excise Duty on Ethyl Alcohol in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice uplatňování spotřební daně z lihu v České republice. Cílem práce je objasnění uplatňování spotřební daně z lihu se zaměřením na oblast pěstitelského pálení a jeho specifika. V teoretické části je zpracován systém spotřebních daní s důrazem na daň z lihu. Dále se práce věnuje také harmonizaci spotřebních daní. V rámci praktické části je provedena analýza variant …více
Abstract:
The topic of this master thesis is application of excise duty on ethyl alcohol in the Czech Republic. The purpose of this thesis is an explanation of application of excise duty on ethyl alkohol focusing on the grower distillery and its specifics. The theoretical part includes the system of excise duties with the emphasis on duty on ethyl alcohol. The thesis is also focused on excise duty harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Kateřina Randová
  • Oponent: Tomáš Havel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava