Mgr. Barbora Zobačová

Bakalářská práce

Studium CTD-domény RNA polymerázy II pomocí pokročilých NMR metod

Application of advanced NMR techniques to study CTD-domain of RNA polymerase II
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá strukturou a interakcemi C - terminální domény (CTD) RNA polymerázy II, skládající se z tandemových repetic heptadu YSPTSPS. RNA polymeráza II spolupracuje prostřednictvím této domény v průběhu transkripce s řadou enzymů a proteinových faktorů. Tuto spolupráci předchází různé modifikace CTD, které ovlivňují její strukturu a dynamiku. Mezi nejčastější modifikace patří …více
Abstract:
This thesis deals with the study of the structure and interactions of C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase II, consisting of tandem repeats of heptad YSPTSPS. RNA polymerase II cooperates via this domain with several enzymes during the transcription. This cooperation precedes several modifications of CTD which affects its structure and dynamics. Among the most common modifications belongs phosphorylation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta