Bc. Zdeňka TÁBORSKÁ

Diplomová práce

Analýza "designer drugs" kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií

Analysis of "designer drugs" by capillary electrophoresis with mass spectrometry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek pro stanovení katinonů metodou CE-MS, popř. CE-UV s využitím iontové kapaliny jako detergentu. V teoretické části je popsána skupina syntetických drog, kam katinony spadají, základy kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie včetně jejich instrumentace, část je věnována dosud publikovaným metodám studia katinonů. Experimentální část je zaměřena …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an optimization of condition for determination of cathinones via the CE-MS, or CE-UV method, using an ionic liquid as a selectivity agent. The theoretical part talks about deal a with physico-chemical properties of studied group of synthetic drugs, which includes cathinones, the basics of capillary electrophoresis and the mass spectrometry, including their instrumentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁBORSKÁ, Zdeňka. Analýza "designer drugs" kapilární elektroforézou s hmotnostní spektrometrií. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses rkvqpp rkvqpp/2
7. 1. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 1. 2014
Marklová, E.
7. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.