Theses 

Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o. – Bc. Anna Pospíšilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Management and Marketing, Specialization: Design Management

Bc. Anna Pospíšilová

Master's thesis

Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o.

Project of Image and Corporate Identity Improvement in Dante media Česko s.r.o.

Abstract: Cílem této práce je projekt na zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s. r. o. Celá práce se opírá o teoretický základ zaměřený na vysvětlení a popis pojmů image a corporate identity a s nimi souvisejícími pojmy. Tyto poznatky jsou použity jako východiska pro analytickou část. Analytická část je rozdělena do dvou částí. Nejprve je provedena analýza samotné společnosti a poté je analyzována firemní komunikace. Projektová část je opět rozdělena na dvě části. První část je pojednána jako příprava na samotný projekt, kde jsou stanoveny podmínky a postupy. Druhá část je přímo vytvořený návrh firemního design manuálu, jehož potřeba vzešla z analýz. V závěru práce je vyhodnocení projektu a firmě jsou navržena doporučení v rámci další podpory vizuální komunikace firmy.

Abstract: The aim of this thesis is to propose a project to improve Corporate image and Corporate identity of Dante media Cesko company. The thesis is based on theoretical background which is focused on the concept of Corporate image and identity and interrelated terms. Theoretical finding are used as the basis for analytical part. The analytical part is divided into two sections. First part is dealing with analysis of the company and the second part is focused on corporate communications. The project´s part is also divided into two sections. First section is dedicated to preparation for the project itself, conditions and procedures are set. Second section represents corporate design manual proposal which was proposed according analysis findings. In the end, the project is evaluated. The related recommendations are suggested for further support of company´s visual communications.

Keywords: Corporate identity, Design, Design manuál, Image, Vizuální komunikace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
  • Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Čechmánková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33657 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pospíšilová, Anna. Projekt zlepšení image a corporate identity firmy Dante media Česko s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 07:04, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz