Ibrahim Ghafir

Doctoral thesis

Network-based targeted attacks detection

Network-based targeted attacks detection
Abstract:
V posledních letech počítačové útoky způsobily značné finanční ztráty a byly schopny zastavit i některé základní veřejné služby. Mezi těmito útoky se objevily hrozby ATP (Advanced Persistent Threats - Pokročilé trvalé hrozby) jako nové bezpečnostní riziko, které zasáhlo řadu společností a organizací. Útočníci mohou monitorovat a sledovat cílovou organizaci, rušit její funkce a ukrást důvěrné informace …more
Abstract:
Over the past decade, cyber attacks have caused substantial financial losses and been able to stop fundamental public services. Among these attacks, Advanced Persistent Threats (APTs) have emerged as a new security risk hitting selected companies and organisations. The attackers can monitor and spy on the target organisation, disturb its functions and steal confidential information. Furthermore, APTs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 4. 2019
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Reader: Assoc. Prof. Nikolai Stoianov, Prof. Robert M. Newman, Prof. Dr. Burkhard Stiller

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky