Katarína Kapcátová

Master's thesis

Analysis of Employee Engagement in a Chosen Organization

Analysis of Employee Engagement in a Chosen Organization
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je poukázať na dôležitosť angažovanosti zamestnancov a do hĺbky analyzovať angažovanosť u vybraných zamestnancov v konkrétnej spoločnosti, ktorá pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Okrem zisťovania celkovej angažovanosti medzi zamestnancami, autor ďalej skúma úroveň kognitívnej, fyzickej a emocionálnej angažovanosti. Výsledky porovnáva s inými svetovými štúdiami. Diplomová …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to highlight the importance of employee engagement and deeply investigate employee engagement among selected employees in medium size organization, which operates in Liptovský Mikuláš. Besides finding out the total employee engagement, author examines the level of cognitive, physical, and emotional engagement too. Results are then compared to other studies provided by …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2014
  • Supervisor: Zuzana Dvořáková
  • Reader: Martin John David Quigley

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42084