Bc. Ivana Pogranová

Bakalářská práce

Štátne záruky – skrytý deficit verejných financií

State guarantees - a hidden deficit of public finance
Abstract:
The primary purpose of the final work was to analyze the development of state guarantees and pointing to the risk in terms of public finances. The work is divided into three chapters and contains eight tables. The first chapter is devoted to the definition of basic terms related to public finances, namely the concepts of public sector, public finance, state budget. Particular attention is paid to the …více
Abstract:
Primárnym cieľom záverečnej práce je analýza vývoja štátnych záruk a poukázanie na ich riziko z pohľadu verejných financií. Záverečná práca je rozdelená do troch kapitol a obsahuje osem tabuliek. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu základných pojmov súvisiacich s verejnými financiami, a to konkrétne pojmov verejný sektor, verejné financie, štátny rozpočet. Osobitná pozornosť je venovaná charakteristike …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management