Daniel Cepr

Bakalářská práce

Obnova venkova v Evropě

Rural Renewal in Europe
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnotit význam a dopady hnutí obnovy venkova v minulosti i současnosti. První část práce je věnována vymezení a definici pojmů, vymezení pojmu venkov a přiblížení pojmu „obnova venkova“. V druhé části práce provedu srovnání přístupu, průběhu, rozsahu a dopadů hnutí obnovy venkova ve vybraných zemích Evropy a v ČR. V závěru práce provedu syntézu zjištěných skutečností …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is to evaluate the significance and impacts of the movement of rural renewal in the past and present. The first part is devoted to defining and definition of concepts and definition of the concept of countryside and bringing the concept of "rural renewal" closer. In the second part of the thesis I am going to compare the approach, process, extent and impact of rural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Aneta Krajíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch