Bc. Silvie Punčochářová

Diplomová práce

Jak noví venkované pomáhají k obnově venkova - příklad z Francie

New peasants and their help in rural renewal - an example from France
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem kontraurbanizace a nových obyvatel francouzského venkova na jeho obnovu. Vychází z historického kontextu a současného chápání a pojímání venkova. Předpokladem práce je uvědomění si sociálního a ekologického významu venkova a potřeby jeho osídlení. Teoretická část práce popisuje demografické změny, které za posledních dvě stě let významně ovlivnily podobu venkova …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of counter-urbanization and the new habitants of the French countryside on its renewal. It is based on the historical context and contemporary understanding and conception of the countryside. The theoretical part of the thesis describes the demographic changes, which in the last two hundred years significantly influenced the rural areas not only in France, but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií