Mgr. Lenka Pilousová, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium retronů u rodu Salmonella

Study on retrons in Salmonella
Abstract:
Retrony jsou bakteriální retroelementy, které nacházíme u volně žijících půdních bakterií i u významných patogenů, kam patří rod Salmonella. U tohoto rodu byly zatím objeveny dva retrony. Oba byly poprvé blíže charakterizovány v naší laboratoři a jsou předmětem studia této práce. V první části mé práce jsem se zabývala retronem St85, který produkuje msDNA a nachází se téměř u všech kmenů Salmonella …more
Abstract:
Retrons are bacterial retroelements found either in genome of free-living soil bacteria or in genomes of important patogens as genus Salmonella. Two different retrons have been identified in this genus so far, both have been characterised in detail in our laboratory and both are further studied in this work. Retron St85 producing msDNA is ubiquitous in strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.