Mgr. Lenka Pilousová, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium retronů u rodu Salmonella

Study on retrons in Salmonella
Anotácia:
Retrony jsou bakteriální retroelementy, které nacházíme u volně žijících půdních bakterií i u významných patogenů, kam patří rod Salmonella. U tohoto rodu byly zatím objeveny dva retrony. Oba byly poprvé blíže charakterizovány v naší laboratoři a jsou předmětem studia této práce. V první části mé práce jsem se zabývala retronem St85, který produkuje msDNA a nachází se téměř u všech kmenů Salmonella …viac
Abstract:
Retrons are bacterial retroelements found either in genome of free-living soil bacteria or in genomes of important patogens as genus Salmonella. Two different retrons have been identified in this genus so far, both have been characterised in detail in our laboratory and both are further studied in this work. Retron St85 producing msDNA is ubiquitous in strains of Salmonella enterica serovar Typhimurium …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2009
  • Vedúci: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D., doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.