Bc. Ivana Topičová

Diplomová práce

Výkonnost podniku a nutnost využívat cizí/alternativní finanční zdroje

Company performance and necessity to use the extraneous/alternative financial resources
Anotace:
Cílem práce je hodnocení dlouhodobého stavu finanční výkonnosti zvoleného podniku, popis způsobu jak využívá cizí/alternativní finanční zdroje a návrh jak se ve financování podniku bez těchto zdrojů obejít. Teoretická část se věnuje obecnou charakteristikou cizích zdrojů, kapitálové struktuře, vymezuje pojem výkonnosti a popisuje metody finanční a fundamentální analýzy. Praktická část pak aplikuje …více
Abstract:
The target of the thesis is an appraisal of long-term financial performance of the selected company, a description of how to use extraneous / alternative financial resources and suggestion how to avoid the use of these resources. The theoretical part deals with the general characteristics of foreign resources, capital structure, defines performance and describes the methods of financial and fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. František Kalouda, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta