Bc. Juraj Hurný

Master's thesis

Kde sú ženy v českých mestách? Bariéry gender mainstreamingu v praxi

Where are women in Czech cities? Barriers of gender mainstreaming in practice
Abstract:
Where are women in Czech cities? Barriers in putting gender mainstreaming into practice is qualitative research on the boarder of urban sociology, gender studies and urban planning. Its main goal is to identify reasons, why is urban planning today almost ultimately male dominant space. At the same time, this study is a reaction to the feminist critique of urban planning structure, that is still not …more
Abstract:
Kde sú ženy v českých mestách? Bariéry gender mainstreamingu v praxi je kvalitatívny výskum na rozmedzí sociológie mesta, rodových štúdií a plánovania mesta. Snaží sa nájsť príčiny toho, prečo je rozhodovanie o súčasnej podobe miest takmer výsostne mužskou záležitosťou. Zároveň je reakciou na feministickú kritiku procesu plánovania, keďže napriek proklamovanej rodovej rovnosti je v rozhodovacích pozíciách …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology