Mgr. Rastislav Wágner

Bakalářská práce

Rozšíření vývojového prostředí NetBeans o podporu pro projekty Complex Event Processing

Netbeans Extensions for Complex Event Processing
Abstract:
Peruse way of creating modules for NetBeans platform. Familiarize with character of project from area of Complex Event Processing, mainly with language EPL for CEP engine of Esper. Design possible modules to simplify work and at least one - syntax highlighter for EPL language - will be implemented.
Abstract:
Prostudovat způsob vytváření rozšiřujících modulů do prostředí NetBeans. Seznámit se s charakterem projektů z oblasti Complex Event Processing, především s jazykem EPL pro CEP engine Esper. Navrhnout možné rozšiřující moduly pro usnadnění práce a minimálně jeden - syntax highlighter pro jazyk EPL - implementovat.
 

Klíčová slova

CEP NetBeans ANTLR EPL modul editor
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Oškera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma