Filip Krb

Bakalářská práce

Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí

Crisis Management: Dynamic Environment Leadership
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjištění a ověření principů dynamického prostředí, které byly definovány na základě praktických zkušeností leaderů speciálních jednotek. Pro dosažení stanovených cílů bakalářské práce bylo využito metody rešerše monografií dvou vojenských leaderů a pomocí analýzy byly vybrány principy leadershipu dynamického prostředí, vycházející z reálných bojových zkušeností. Přínos …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find and prove principles of dynamic enviroment, which have been defined based on empirical expreiences of leaders commanding special forces. To achieve this goal, the thesis used method of literature search aiming on two military leaders and used analysis to find principles of dynamic envritoment based on real combat experience. The benefit of the used method is the usage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Václava Jaegerová
  • Oponent: Jan Hejda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75593