Ing. Martin Korous

Diplomová práce

Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého

Study of heat capacity of calcium nitrate tetrahydrate and aluminium nitrate nonahydrate
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku stanovení tepelných kapacit tetrahydrátu dusičnanu vápenatého ve formě podchlazené kapaliny a taveniny a pevného nonahydrátu dusičnanu hlinitého na kalorimetru s tepelným tokem a jejich využití jako materiálů vhodných k akumulaci tepla. V teoretické části jsou uvedeny principy kalorimetrie a rozdělení kalorimetrických metod se zaměřením především na kalorimetrii …více
Abstract:
The thesis is focused on the determination of the heat capacity of subcooled and molten calcium nitrate tetrahydrate and solid aluminium nitrate nonahydrate, and their utilization as heat storage materials for thermal energy storage. The theoretical part describes principle of calorimetry with a view to heat conduction calorimetry and material requirements to be classed within heat storage materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Korous, Martin. Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého . Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická