Bc. Rostislav Maršálek

Bakalářská práce

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky

Elementary schools for pupils with special educational needs, with a focus on students from disadvantaged backgrounds and Roma pupils
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretické a legislativní definice a normy jednotlivých znevýhodnění a postižení jsou poté dány do souvislostí s praxí na konkrétní základní škole, kterou navštěvuje velké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a romských žáků. Proto se práce zaměřuje především na tento druh znevýhodnění.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on children (pupils) with special educational needs. Theoretical and law definition and norms of individual disadvantages and disabilities are then compared with practice in concrete secondary school, which has a high percentage of pupils from socially disadvantaged surrounding and Roma pupils. From this point of view is this thesis focused on this particular kind of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta