Monika LISOŇKOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání hematologického analyzátoru Beckman Coulter DxH 800 a Sysmex XN 9000

Comparison of the hematological analyzers Beckman Coulter DxH 800 and Sysmex XN 9000
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje porovnání dvou typů hematologických analyzátorů. Úvod této práce je rešerše zaměřená na krevní obraz a jeho parametry, diferenciální počet leukocytů, metodiky stanovení těchto parametrů a popis obou porovnávaných analyzátorů. Experimentální část klade důraz na porovnání hematologických analyzátorů z různých hledisek. První část je věnována obecnému porovnání obou analyzátorů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of two types of hematological analyzers. The introduction of this work is a research focused on the complete blood count and its parameters, the differencial leukocytes count, the methodology of determination of these parameters and a description of the two analyzed analyzers. The experimental part emphasizes the comparison of hematological analyzers from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Pulcer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LISOŇKOVÁ, Monika. Porovnání hematologického analyzátoru Beckman Coulter DxH 800 a Sysmex XN 9000. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta