Bc. Anna Procházková

Bakalářská práce

Využití psychomotorických aktivit pro pomáhající profese ve fázi vyčerpání

The use of psychomotor activities for helping professions in the
Anotace:
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, které je v současné době stále velice aktuální. Konkrétně se jedná o často diskutovaném problému vyčerpání zaměstnaných osob ve skupině pomáhajících profesí. V teoretické části jsem se snažila objasnit pojmy týkající se stresu v zaměstnání, jejich příčinami a projevy. Vhodnými prostředky pro zvládání stresu a v neposlední řadě terapii obtížných životních …více
Abstract:
For my bachelor thesis I chose a topic that is currently always very actual. Specifically, the often discussed problem of depletion of employed persons in the group of professions. In the theoretical part, I tried to explain the concepts related to stress at work, their causes and symptoms. Suitable means for coping with stress and ultimately treatment of difficult life situations. I deliberately said …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta