Bc. Anna Procházková

Bachelor's thesis

Využití psychomotorických aktivit pro pomáhající profese ve fázi vyčerpání

The use of psychomotor activities for helping professions in the
Abstract:
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma, které je v současné době stále velice aktuální. Konkrétně se jedná o často diskutovaném problému vyčerpání zaměstnaných osob ve skupině pomáhajících profesí. V teoretické části jsem se snažila objasnit pojmy týkající se stresu v zaměstnání, jejich příčinami a projevy. Vhodnými prostředky pro zvládání stresu a v neposlední řadě terapii obtížných životních …more
Abstract:
For my bachelor thesis I chose a topic that is currently always very actual. Specifically, the often discussed problem of depletion of employed persons in the group of professions. In the theoretical part, I tried to explain the concepts related to stress at work, their causes and symptoms. Suitable means for coping with stress and ultimately treatment of difficult life situations. I deliberately said …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta