Bc. Markéta Škopková

Diplomová práce

Kontrola audit ve veřejné správě

Control and Audit in Public administration
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat auditu, protože chci reagovat na skutečnost, že auditorské činnosti nejsou v českém podnikatelském prostředí používány jako součást podnikatelské funkce. Důvodem je hlavně to, že jak vnitřní kontrola, tak interní audit bývají v naší republice špatně, nebo chcete-li nesprávně chápány. Proto ani nemohou přinést odpovídající výsledky. V České republice a …více
Abstract:
In my work I decided to pay the audit, because I want to respond to the fact that the audit activities are not in the Czech business environment, used as part of the business functions. The reason is mainly that both internal control and internal audit are in our country badly, or if you misunderstood. Therefore they can not produce adequate results. In the Czech Republic and the government is developing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní