Bc. Jiří AMBROŽ

Diplomová práce

Integrace webových služeb do aplikačních serverů

Web Services integration to application servers
Anotace:
Tato práce pojednává o integraci webových služeb do aplikačních serverů. V první části se práce zabývá principem funkce aplikačních serverů a webových služeb. Další část se zabývá analýzou současného stavu integrace webových služeb do aplikačních na základě analýzy současného stavu je navržena univerzální metodika integrace webových služeb do aplikačních serverů s důrazem dosažení interoperability …více
Abstract:
The thesis deals with the integration of web services in to application servers. The first part avers the principle of fiction of application servers and web services. In the following part, the current situation of integration of web services in to application servers is analyzed. On the basis of analysis of the current situation, the universal methodology of integration of web services in to application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AMBROŽ, Jiří. Integrace webových služeb do aplikačních serverů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma