David BENEŠ

Bakalářská práce

Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy

Isolation of thylakoid membranes from spruce needles for photosynthetic studies
Anotace:
V práci jsou popsány postupy izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku ztepilého. Cílem této práce bylo optimalizovat postup zadané metodiky podle Holá a kol. (2012) tak, aby byla zachována maximální funkčnost fotosystému II (PSII), která byla kontrolována pomocí fluorescenčního parametru Fv/Fm a následné kontroly strukturně funkčního stavu PSII pomocí nízkoteplotních fluorescenčních spekter. Během …více
Abstract:
The thesis describes the isolation procedures thylakoid membranes of spruce needles. The aim of this work was to optimize the procedure specified methodology by Holá et al. (2012), in order to maintain maximum functionality of photosystem II (PSII), which was monitored using a fluorescence parameter Fv / Fm and follow-up of structurally functional state of PSII using low-temperature fluorescence spectra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Václav Karlický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEŠ, David. Izolace thylakoidních membrán z jehlic smrku vhodných pro studium fotosyntézy. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta