Kateřina Vlčková

Bakalářská práce

Kationtová polymerace epoxidů indukovaná UV LED

Cationic polymerization of epoxides induced by UV-LED
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kationtovou polymerací barev/laků indukovanou diodami emitujícími záření v UV oblasti (UV LED). Experimentální část je zaměřena na vytvrzování epoxidového pojiva Uvacure 1500 s třemi typy kationtových fotoiniciátorů (železoarénový iniciátor Irgacure 261, iodoniový iniciátor Irgacure 250 a sulfoniový iniciátor Irgacure 270). Pro dosažení vyššího stupně konverze byly dále …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on cationic polymerization of inks/varnishes induced by diodes emitting ultraviolet light (UV LED). Experimental part is focused on curing of epoxy resin Uvacure 1500 with three types of cationic photoinitiators (ferrocenium salt Irgacure 261, iodonium salt Irgacure 250 and sulphonium salt Irgacure 270). There were also used sensitizers ITX, anthracene and radical photoinitiator …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlčková, Kateřina. Kationtová polymerace epoxidů indukovaná UV LED. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická