Theses 

Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření – Bc. Liubou Mukha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Liubou Mukha

Diplomová práce

Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření

Hybrid polymerization of low viscosity varnishes cured by UV radiation

Anotace: Tato práce je zaměřena na studium hybridních (radikálově/kationtově polymerujících) UV zářením vytvrzovaných nizkoviskózních laků pro inkjetový tisk. V teoretické části je popsaný princip inkjetového tisku, specifika inkjetových laků a barev, mechanizmy polymerace iniciované UV zářením, FTIR jako metoda studia vytvrzení laku a mechanické vlastnosti vytvrzených tiskových vrstev. Experimentální část práce spočívala v přípravě hybridních laků na základě vybraných reaktivních pojiv a fotoiniciátorů, zkoumání průběhu jejich polymerace a stupňů konverze, testování přilnavosti a flexibility vytvrzených laků. Kromě hybridních laků byly studované radikálově a kationtově polymerující laky připravené z jednotlivých pojiv, použitých pro přípravu hybridních formulací. Na závěr byly provedené tiskové testy vybraných hybridních laků na inkjetovém lakovacím stroji.

Abstract: This thesis is focused on the study of hybrid (free radical/cationic) polymerization initiated by UV radiation of low viscosity varnishes for inkjet printing technique. Theoretical part describes the inkjet printing technique, specifics of inkjet inks and varnishes, process of UV initiated polymerization, FTIR spectroscopy and mechanical properties of cured printing films. Experimental part included preparation of hybrid varnishes based on selected reactive binders and photoinitiators, study of the polymerization process, conversion degree, adhesion and flexibility tests of cured varnishes. Radically and cationically polymerizable varnishes based on single binders that were used for hybrid systems were studied as well. Finally, the printing tests of selected hybrid varnishes were performed on inkjet varnishing machine.

Klíčová slova: inkjet, UV záření, hybridní polymerace, kationtová polymerace, radikálová polymerace, FTIR.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35732 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Jak správně citovat práci

Mukha, Liubou. Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření . Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:43, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz