Štěpán Ventruba

Bachelor's thesis

Analýza hlasování v PS parlamentu ČR

Analysis of voting in the Chamber of Deputies
Abstract:
Tato bakalářská práce přináší náhled na hlasování poslanců a stran v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Pomocí popisných charakteristik, kontingenční analýzy a chí-kvadrát testů jsou zkoumány existence a intenzita závislostí hlasování poslanců a politických stran, jejich aktivita, shoda uvnitř stran, shoda mezistranická a shoda s hlasováním vládní koalice či opozice. V průběhu práce byl …more
Abstract:
This bachelor thesis investigates voting of members and political groups of the Parliament's Chamber of Deputies. Descriptive statistics, contingency analysis and chi-square tests were used to explore the existence and intensity of dependencies in voting patterns of deputies and political groups, their activity, intragroup agreement, intergroup agreement and accordance of their voting with the voting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Michal Vrabec
  • Reader: Hana Řezanková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49052

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii