Hana TRČKOVÁ

Bakalářská práce

Změna životního způsobu uživatelů pobytových sociálních služeb v souvislosti s transformací

Changing the Way of Life of Residential Users of Social Services in Connection with the Transformation
Anotace:
Práce na téma ?Změna životního způsobu uživatelů pobytových sociálních služeb v souvislosti s transformací? popisuje mentální postižení, sociální služby a proces trans-formace. Výzkumná část prostřednictvím vytyčených dílčích cílů a výzkumných otázek zodpovídá hlavní výzkumný cíl, který se snaží zanalyzovat změnu životního způsobu osob se zdravotním postižením, které dříve využívaly domov pro osoby …více
Abstract:
The diploma thesis The Change of the way of life of users of residential social services in connection of the transformation is focused on the issues of mental disabilities, social services and on the process of transformation. The practical part of the thesis analyses the change of life of the people with health disability who used to live in residence with social services aimed on people with health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRČKOVÁ, Hana. Změna životního způsobu uživatelů pobytových sociálních služeb v souvislosti s transformací. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe