Kateřina Gerová

Diplomová práce

K vybraným aspektům rozdílných přístupů transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území statutárního města Opava

To Selected Aspects of Different Transformation Approaches of Residential Social Services for Disabled People in the Opava City
Anotace:
Abstrakt Cílem diplomové práce je analýza a komparace rozdílných přístupů transformace vybraných domovů pro osoby se zdravotním postižením na území statutárního města Opava s akcentem na přetrvávající a obtížně odstraňovatelné ústavní prvky v transformovaných pobytových sociálních službách. V teoretické části je popsán proces transformace, jsou vysvětleny pojmy humanizace, deinstitucionalizace, transformace …více
Abstract:
Abstract The aim of this thesis is to analyse and compare various approaches to the transformation of selected residential homes for disabled people in the Opava region. It focuses on persistent constitutional elements in transformed social services provided by residential homes. The theoretical part gives a description of the transformation proces and and an explanation of humanization, deinstitualization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/nnc9j/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě