Ondřej Kopřiva

Diplomová práce

Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů

Anotace:
Cílem této diplomové je ekonomické porovnání životního cyklu tahače návěsů dvou různých výrobců. V teoretické části je uvedený teoretický základ zkoumané situace.Teorie dopravy, přemísťovací proces, užitkové vozidla, investiční řízení a analýza nákladů životního cyklu produktu. Ve druhé části je popis společností podílejících se na této práci, vypracování analýzy nákladů životního cyklu tahače se všemi …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to economically compare a lifecycle of semitrailer units from two different manufacturers. In the theoretical part is shown the theoretical basis of the examined situation given. Transport theory, relocation process, utility vehicles, investment management and product life cycle cost analysis. In the second part is the description of companies, who cooperated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/ropl0w/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku