Bc. Lukáš Zemek

Diplomová práce

Úkoly koordinátora ICT v procesu zavádění, správy a rozvoje školních inf. systémů

The tasks of the ICT coordinator in the process of implementation, administration and development of school inf. systems
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá povinnostmi a úkoly koordinátora ICT na střední škole a zpracovává doporučení v oblasti správy a rozvoje školních informačních systémů. Teoretická část se rovněž věnuje současným informačním systémům a jejich rozdílům. Praktická část předkládá nasazení systémů Moodle a Microsoft Teams na vybrané střední škole. V práci je představen i nově vytvořený internetový portál …více
Abstract:
This master's thesis deals with the duties and tasks of an ICT coordinator at a secondary school and contains recommendations regarding the administration and development of school information systems. The theoretical part also discusses current information systems and the differences between them. The practical part presents the deployment of Moodle and Microsoft Teams systems at the selected secondary …více
 

Klíčová slova

is ict moodle bakalari lms teams
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/i7o5a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 8. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Dušan Kajzar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kamil Matula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informatika a výpočetní technika