Theses 

Webová aplikace využívající XML funkce databáze Oracle – Bc. Lukáš SVOBODA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Bc. Lukáš SVOBODA

Diplomová práce

Webová aplikace využívající XML funkce databáze Oracle

A Web Application Using XML Functions in the Oracle Database \nl{}

Anotace: Táto práca sa zaoberám vytváraním webovej aplikácie využívajúc XML funkcionalitu v databáze Oracle, za pomoci programovacieho jazyka PHP. V teoretickej časti sa práca zaoberá vysvetlením pojmov ako databázové systémy, v krátkosti popisuje Oracle, jeho štruktúru ako aj popis objektového modelu Oracle. V stručnosti je vysvetlená skupina príkazov jazyka SQL. V ďalšej časti sa práca zaoberá XML funkcionalitou ako aj jej využitím v praxi. Druhým hlavným celkom práce je praktická časť. Obsahuje návrh riešení, či už z databázového hľadiska, užívateľského alebo aplikačného. Vysvetlené sú postupy a princípy akým spôsobom bolo v práci postupované a uvedené dôvody prečo to tak bolo.

Abstract: In this thesis I deal with creating a web application which is using XML functions in the Oracle database. PHP programming language is also used to develop this application. This thesis is divided into several parts. The theoretical part of this thesis is dealing with the explanation concept of the database system, briefly describes the Oracle system, its structure and the objected model of Oracle. The group of commands from the SQL language is also briefly explained. The next part of this thesis is dealing with XML functions and its practical use. The second main goal of my thesis is the practical part. It consists of the design of the solution, the database, user and application aspects. It also explains the procedures and principles of how I process during work, as well as mentions the reasons why it was like that.

Klíčová slova: Oracle, XML, PHP, XPath, SQL, webová aplikácia

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Ježková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27639 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Lukáš. Webová aplikace využívající XML funkce databáze Oracle. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz