Bc. Klára John

Bakalářská práce

Případová studie společensky odpovědné firmy

Case study of socially responsible company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je předložit pohled na společenskou odpovědnost obecně a dále na příkladu společnosti IKEA ukázat princip fungování CSR v praxi. Práce předkládá vymezení pojmu Společenská odpovědnost podniku (CSR), vysvětlení hlavních zásad, principů fungování a také smyslu. Následuje krátký pohled do historie společensky odpovědného chování. Dalším bodem jsou Tři pilíře společenské odpovědnosti …více
Abstract:
The aim of the Bachelor Thesis is to present a view of social responsibility in general and then show the principle of how CSR works in practice at IKEA. The thesis presents a definition of the term corporate social responsibility (CSR), an explanation its main principles, principles of operation and meaning. The following is a brief look at the history of socially responsible behavior. The next point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/owssx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: Ing. Martin Kocourek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze