Jiří Šumbera

Disertační práce

Application of optimisation methods to electricity production problems

Aplikace optimalizačních metod na problémy výroby elektřiny
Anotace:
Tato práce se zabývá aplikací optimalizačních metod založených na lineárním a celočíselném programování na různé problémy vyskytující se v energetice při výrobě elektřiny. Cílem této práce je ověřit aplikovatelnost těchto optimalizačních metod na formulování a následné vyřešení různých optimalizačních úloh vznikajících při výrobě elektřiny, a tím i zjistit výhody a nevýhody těchto metod. Úvodní kapitoly …více
Abstract:
This thesis deals with application of optimisation methods based on linear and mixed-integer linear programming to various problems in the power sector related to electricity production. The thesis goal is to test the applicability of such methods to formulating and solving various instances from the class of real-world electricity production problems, and to find the advantages and disadvantages associated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2013
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Jan Pelikán, Jana Hančlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39437