doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Rigorózní práce

Analysis of Knowledge in Sentences

Analysis of Knowledge in Sentences
Anotace:
Práce popisuje implementaci efektivního syntaktického analyzátoru českých vět, který je založen na pravděpodobnostní analýze typu head-corner chart parsing (tabulkový analyzátor s řídícím prvkem) s přidanými kontextovými akcemi a testy pro zajištění gramatické shody a generování výstupu ve tvaru stromu závislostí. Velice důležitou částí analyzátoru je gramatika českého jazyka s více než 90% pokrytím …více
Abstract:
In the work we present an implementation of an efficient syntactic analyser of Czech sentences. The parser is based on a probabilistic head-corner chart parser with supplemented contextual actions and tests for grammatical agreement and dependency output generation. The most important part of the analyser is the grammar of Czech with more than 90% coverage on correct corpus data. In theoretical chapters …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky