Mgr. Jan Nosek

Rigorózní práce

Laický prvek v českém trestním řízení

The lay element in the criminal proceedings of the Czech Republic
Anotace:
Rigorózní práce se věnuje laickému prvku v trestním řízení České republiky. Práce se zaobírá nejprve analýzou laického prvku v kontextu jeho historického vývoje, poté jeho rozborem z pohledu platné právní úpravy a konečně na základě zhodnocení současného stavu nabízí i predikci jeho budoucího směřování. Autor se přitom zaměřil zejména na hodnocení opodstatněnosti existence laického prvku v trestním …více
Abstract:
The thesis deals with the lay element in the criminal proceedings of the Czech Republic. The thesis deals with the analysis of the lay element in the context of its historical development, its analysis from the point of view of the legislation currently in force and a prediction of its future events. The author focused on the evaluation of justify of the existence of the lay element in criminal proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2019
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo