Jindra MARVALOVÁ

Bakalářská práce

Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat

Management and visualisation of spatio-temporal point data
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kartografickou generalizací bodových dat. Jsou zde navrženy a popsány čtyři metody použitelné ke shlukování bodů, tyto metody jsou testovány na bodech hry geocaching v ČR a jsou mezi sebou porovnány z hlediska vhodnosti metod pro konkrétní použitá data. Dále jsou zde popsány možnosti kartografické vizualizace generalizovaných dat a navrženy tři způsoby vizualizace, provedené …více
Abstract:
This thesis deals with the cartographic generalization of point data. There are designed and described four clustering methods. These methods are tested on points of geocaching in the Czech Republic and they are compared with each other in terms of the appropriateness for given data. Additionally, there are described possibilities of cartographic visualization of generalized data and there are suggested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARVALOVÁ, Jindra. Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd