Bc. Miroslav Machek

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující kvalitu školního stravování ve vybrané destinaci

The Factors affecting the quality of school meals in the specific location
Anotace:
Tato práce se zabývá faktory ovlivňujícími kvalitu školního stravování ve vybrané destinaci. V teoretické části se nejprve stručně pojednává o významu školního stravování a následně jsou definovány tři hlavní skupiny faktorů ovlivňující školní stravování a je vymezen jejich legislativní rámec. Jedná se o cenu oběda, kterou ovlivňuje kvalita a skladba surovin použitých na jeho výrobu, dále jde o kvalitu …více
Abstract:
This thesis follows up the factors that have an effect on the quality of the school feeding at the selected destination. The theoretical part first briefly discusses the importance of school feeding and then the three main groups of factors influencing the school meals are defined as well as its legislative framework. The first group of factors is the price of lunch which affects quality and the composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Martina Sochůrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma