Bc. Gabriela ŠŤASTOVÁ

Diplomová práce

Specifika přístupu k pacientům v lůžkovém hospici

Specifics of the approach to patients in hospices
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na specifika přístupu k pacientům v lůžkovém hospici. V teoretické části jsou vymezeny pojmy jako je paliativní péče, pacient v paliativní péči, nebo pojmy umírání a smrt. Je zde také zmínka o vývoji paliativní péče a mýty o umírání a o hospicích. Hlavním cílem práce je pochopení života pacientů v lůžkovém hospici z pohledu pacientů, dále pak nahlédnout blíže do problematiky …více
Abstract:
The thesis is focused on the specifics of the aproach to patients in hospices. In the theoretical part there are explained concepts like hospic care, the patient in hospice care or the concepts like death and dying. There are references about the progress of hospice care and the myths about dying and hospices. The main turget of thesis is understanding to patients life in hospices, take a look closer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTOVÁ, Gabriela. Specifika přístupu k pacientům v lůžkovém hospici. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe