Ravi Mawale, Ph.D.

Doctoral thesis

Mass spectrometry of nanomaterials and clusters

Mass spectrometry of nanomaterials and clusters
Abstract:
Tato Disertace se zabývá studiem některých vybraných nanomateriálů a chalkogenidů laserovou desorpční ionizací (LDI) a matricovou laserovou desorpční ionizací (MALDI) za pomoci matric, na přístroji vybaveném kvadrupólovou pastí a hmotnostním spektrometrem s analysou doby letu (QIT TOF-MS) a také aplikací dalších analytických technik. Byly diskutovány aplikace těchto nanomateriálů. Nanomateriály (AgTe …more
Abstract:
The objective of this research is to study the selected nanomaterials and chalcogenides by Laser Desorption Ionization (LDI)/Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) with Quadrupole Ion Trap Time-of-Flight Mass Spectrometry (QIT ToF - MS) and other analytical techniques that are discussed in detail in further sections. The applications of these nanomaterials have also been discussed in detail …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 9. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
  • Reader: RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D., doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta