Ing. Daniel Dvořáček

Bakalářská práce

Testování úloh v Java

Test of projects in Java
Anotace:
Cílem práce je navrhnout a implementovat systém automatického ověřování odevzdaných úloh v jazyce Java. V teoretické části bakalářské práce budou popsány metodiky a organizace testování. Dále bude sestaven přehled nástrojů pro testování a zmíněna problematika automatického vytváření testovacích případů. V realizační části bude popsán návrh a implementace aplikace, která bude kontrolovat odevzdané úlohy …více
Abstract:
The goal is to design and implement system for automatic validation of tasks in Java. Theoretical part of bachelor's thesis will contain description of testing methods and its organization. There will be also summary of tools for testing and problems of the automatic creation of test cases. In practical part, application's design and implementation will be described. This application will examine submitted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karel Šimerda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáček, Daniel. Testování úloh v Java. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma