Mgr. Martin Langer

Bachelor's thesis

Studium interakce proteinů rodiny p53 s DNA modifikovanou novými typy fluorescenčních značek

A study of p53-family proteins interactions with DNA modified with novel types of fluorescent labels
Abstract:
Většina fluorescenčních technik používaných pro sledování DNA-protein interakcí využívá především terminálního značení používaných DNA prób. V této práci jsme se zaměřili na využití a aplikace cíleného fluorescenčního značení uvnitř DNA vazebných sekvencí. Enzymatická inkorporace modifikovaných 2′-deoxyribonukleosid trifosfátů (dNTPs) přestavuje jednoduchý způsob přípravy specificky značených DNA. …more
Abstract:
For most fluorescent techniques used in studies of protein DNA interactions, terminal labelling of probes is used. Here we focus on the use and application of targeted fluorescent labelling within the DNA binding sequences. Enzymatic incorporation of modified 2′ deoxyribonucleoside triphosphates (dNTPs) provides a simple method for preparing specifically labelled DNA. Solvatochromic derivate of 4-aminophthalimide …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry