Mgr. Petr Orság, Ph.D.

Disertační práce

Nové metody studia interakcí DNA s proteiny rodiny p53, založené na chemické modifikaci, fluorescenční a elektrochemické analýze

Novel methods of p53 protein-DNA interaction studies based on chemical modification, fluorescence and electrochemical analysis
Anotace:
V této práci jsou pro studium interakcí DNA s proteiny rodiny p53 prezentovány nové metodické postupy využívající fluorescenční značení nebo chemickou modifikaci DNA spojenou s elektrochemickou analýzou Jsou prezentovány koncepty, které pro přípravu značené DNA využívají enzymatickou inkorporaci modifikovaných deoxynukleotid trifosfátů. Jedná se o způsob, který nabízí vysokou flexibilitu značení, pokud …více
Abstract:
In this work we present new methodical approaches for studying DNA interactions with p53 family proteins based on fluorescence labelling or chemical modification with electrochemical analysis. We present the concept of enzymatic incorporation of modified deoxynucleoside triphosphates for the preparation of labelled DNA. This method offers high labelling flexibility when suitable substrates for polymerases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Tomáš Navrátil, Dr., doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta