Theses 

Osobnostní kvalifikace sociálního pracovníka – Lukáš MARTINŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lukáš MARTINŮ

Bakalářská práce

Osobnostní kvalifikace sociálního pracovníka

Personal qualification of social worker

Anotace: Práce je teoretická a se zabývá osobnostními předpoklady jedince pro výkon profese sociálního pracovníka. První kapitola vymezuje sociální práci, její principy, hodnoty a požadavky na pracovníka. Druhá kapitola definuje pojem osobnost, složení osobnosti, psychické vlastnosti osobnosti a jejich kategorie. Třetí kapitola se pak věnuje jednotlivým žádoucím psychickým vlastnostem, které jsou uváděny podle kategorií, do kterých spadají. Výsledky práce je možné využít pro další výzkum.

Abstract: The first chapter defines the social work, its principles, and social worker´s values and requirements. The second chapter defines the term and the categories of personality and its structure and character. The third chapter deals with the each desired mental qualities which are represented according to the categories they belong to. The result of this bachelor work can be used for the future research.

Klíčová slova: sociální pracovník, osobnost, kompetence, psychické vlastnosti, emocionalita, temperament, schopnosti, inteligence, postoje, hodnoty sociální práce, předsudky, motivy, vůle

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Marie Lhotová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MARTINŮ, Lukáš. Osobnostní kvalifikace sociálního pracovníka. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz