Bc. Kristýna MÖHWALDOVÁ

Diplomová práce

Hodnota "kritické sociální práce" ve srovnání s jinými přístupy v sociální práci s ohledem na východiska, principy a hodnoty v této oblasti lidské praxe

Radical perspective in the human rights proffession of social work
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnotou "kritické sociální práce" ve srovnání s jinými přístupy sociální práce s ohledem na východiska, principy a hodnoty v této oblasti praxe. Tato práce se skládá se tří kapitol. První kapitola se zabývá vybranými východisky praxe, filozoficko-etickými východisky, základními principy a hodnotami sociální práce. První část druhé kapitoly se zabývá třemi "malými" paradigmaty …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a value of "critical social work" compared to other approaches of social work with respect to bases, principles and values in this area of practice. This thesis consists of three chapters. The first chapter deals with selected bases of practice, philosophical-ethical principles, basic principles and values of social work. The first part of the second chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÖHWALDOVÁ, Kristýna. Hodnota "kritické sociální práce" ve srovnání s jinými přístupy v sociální práci s ohledem na východiska, principy a hodnoty v této oblasti lidské praxe. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jeppo4 jeppo4/2
31. 5. 2018
Složky
Soubory
Bulánová, L.
1. 6. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.