Andrey Bonomanko

Bakalářská práce

Návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru

Design a suitable methodology for bug management in software testing
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako je testování, chyba, životní cyklus chyb, klasifikace chyb a jejich priority, také popisuje způsoby testování softwaru.V praktické části byl realizován a vyhodnocen průzkum hlavních problémů při správě …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to design a suitable methodology for bug management in software testing. The bachelor thesis consists of two parts, theoretical and practical. First part explains basic concepts of topic, such as testing, error, life cycle of errors, classification of errors and their priorities; it also describes methods of software testing.In practical part, the attention will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Michal Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76810