Bc. Jana Stupková

Bakalářská práce

Příčiny a dynamika ozbrojeného konfliktu v Acehu

Causes and Dynamics of Armed Conflict in Aceh
Anotace:
Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je analýza příčin vnitřního konfliktu v Acehu, provincie Indonésie. Jeden z nejdelších vnitřních konfliktů Asie začal v prosinci 1976 a skončil podepsáním Memoranda o porozumění v srpnu 2005. Ozbrojený konflikt mezi Hnutím za nezávislý Aceh (GAM) a indonéskou vládou bude analyzován prostřednictvím klasifikace faktorů M. E. Browna. Na základě zjištěných informací …více
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to analyze the causes of internal conflict in Aceh, Indonesia. Memorandum of Understanding signed in August, 2005 put an end to one of the Asia's longest internal conflict. The conflict between Free Aceh Movement (GAM) and Government of Indonesia will be analyzed in reference to M. E. Brown's classification. Based on the research a factor which caused outbreak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Hujerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Bezpečnostní a strategická studia