Bc. Petr Pecha

Diplomová práce

The Implementation of Techniques of Neuro-Linguistic Programming into English Language Teaching

The Implementation of Techniques of Neuro-Linguistic Programming into English Language Teaching
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou technik neurolingvistického programování, za účelem přesvědčit se o jejich teoretické věrohodnosti. Analýza se opírá o studium materiálů od zakladatelů NLP a srovnává poznatky s kritickými studiemi z oblasti psychologie a doplňuje o poznatky z neurovědy. Dále se práce soustřeďuje na popis technik, které mají pevný teoretický základ a na způsoby jejich adaptace a zavedení …více
Abstract:
The diploma thesis aims to critically review the techniques of neuro-linguistic programming and to ascertain their scientific validity. This aim is fulfilled by the study of materials published by the founders of NLP and their review against critical studies from the field of psychology with the addition of findings in neuroscience. Next, the thesis describes the techniques which have been found to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy