Hana Kabíčková

Bakalářská práce

Vnitrofiremní komunikace

Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vnitrofiremní komunikace. Teoretická část slouží jako vhled do dané problematiky a vymezuje pojmy komunikace, proces komunikace a dále se zaměřuje na firemní komunikaci a její druhy, formy a prostředky. Praktická část navazuje na teoretická východiska. Jde o průzkum vnitrofiremní komunikace vybrané organizace, který slouží ke zhodnocení úrovně komunikace. Na základě …více
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis is intercompany communication. The academical part of this thesis offers an insight into this matter and defines communication and its processes. It also focuses on different types, forms and means. The practical part of this thesis relates to the academic outlets. It describes a survey into intercompany communication of a particular company I have chosen evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/rrpu2d/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií